Om GDPR

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

GDPR  – nya dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR – General Data Protection Regulation som är en lag. Lagen reglerar hur företag och organisationer ska behandla personuppgifter där sanktionsavgifterna är kännbara om man inte följer den.

Vanliga personuppgifter
Personuppgifter är enskild eller information som tillsammans kan identifiera en fysik person eller enskild firma. Det kan vara allt från IP-adresser, telefon- eller personnummer, adresser, fotografier osv. Även uppgifter som en bils registreringsnummer kan vara en personuppgift om det kan knytas till en fysisk person.

Känsliga personuppgifter
Känsliga uppgifter är information som till exempel kan avslöja religion, politiska åsikter eller hälsa. Även genetiska och biometriska uppgifter som kan användas för att identifiera en person klassas som känsliga uppgifter.

Personuppgifter man få använda
Personuppgifter får endast samlas in för ett visst syfte och får inte användas i andra sammanhang. Det är också viktigt att man har stöd från förordningen när man hantera personuppgifter. De ”rättsliga grunderna” som vi kan tillämpa för att använda personuppgifter är rättsliga förpliktelser, avtal, samtycke och intresseavvägning.

Rättsliga förpliktelser innebär tidsbestämd information som företaget är skyldigt att registrera för att exempelvis uppfylla sina skyldigheter till bokföringslagen.

Avtal som är skrivna med anställda, kunder och leverantörer ska endast innehålla de uppgifter som behövs.

Samtycke innebär att en person har givit sitt godkännande att uppgifter får registreras om vederbörande. Det måste då tydligt framgå vilka uppgifter som ska samlas in och vad de ska användas till.

Intresseavvägning innebär att ett företag får samla om personuppgifter om företagets intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes privatliv. Det kan till exempel gälla riktad marknadsföring om man personligen godkänt att få det.

Har du frågor kring vad som gäller ”rättsliga grunder” och i vilka sammanhang personuppgifter specifikt får användas, kontakta Aditor i Kalmar.

Kontakta vår representant

Ring oss, så berättar vi mer om Business Intelligence och förslag till lösningar för din verksamhet.
.

Försäljning och rådgivning

Kalmar: 0480-730 700 | Karlskrona: 0455-790 700
.

Support

Kalmar: 0480-730 735 | Karlskrona: 0455-790 735
support@aditor.se

Integritetsinställningscenter