IT-produkter

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Utbud och standard

Vi arbetar med standardprodukter från välkända och ledande tillverkare för att minimera risk för störningar och oplanerade händelser. Vi tillhandahåller alla produkter som behövs för en modern IT-infrastruktur.

Design och arkitektur

Våra erfarna specialister ger vägledning till rätt produktmix för verksamheten. Man tar hänsyn till nuläge, framtida behov och önskemål balanseras med budget och ekonomiska mål.

Leverans och tillgänglighet

Vi arbetar med merparten av de stora distributörerna i Sverige och har tillgång till ett mycket omfattande produktutbud med leverans över en dag.

Aditor levererar pålitlig och användarvänlig teknik
tillsammans med en lättillgänglig support

Jim Carlsson, IT-ansvarig – Trelleborg Sealing Solutions

Kontakta våra representanter

Kontakta gärna våra specialister för rådgivning och förslag, eller en förstudie kring hur er IT-miljö kan utvecklas till det bättre.

Försäljning och rådgivning

Kalmar: 0480-730 700 | Karlskrona: 0455-790 700

IT-samordning

Vår helpdesk finns tillhands för support för både användare och IT-infrastrukturen i sin helhet. Vi håller erforderlig dokumentation uppdaterad för att effektivt kunna supportera och underhålla IT-miljön.

Support och helpdesk

Kalmar: 0480-730 735 | Karlskrona: 0455-790 735
support@aditor.se

Integritetsinställningscenter