Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator
Datainspektionen föreläser om GDPR i Kalmar

Datainspektionen föreläser om GDPR i Kalmar

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer påverka många företag i grunden. Vi anordnar därför ett seminarium där Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för den nya lagen, klargör vad den nya lagen innebär. Lagen träder kraft i maj 2018 och det är hög tid att undersöka konsekvenserna för sitt företag om man inte redan gjort det.

Tid: 24 oktober kl 13.00 – 15.00.
Plats: Guldfågeln arena i Kalmar
Pris: Kostnadsfritt och fika ingår.
Anmäl dig här

Några av programpunkterna:
• Vad innebär dataskyddsförordningen, GDPR
• Grundläggande krav för personuppgiftsbehandling
• Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
• Vad händer om man bryter mot förordningen?
• Checklista för förberedelsearbetet

Hjärtligt välkomna!
Aditor

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?