Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator
Datainspektionen föreläser om GDPR i Kalmar

Datainspektionen föreläser om GDPR i Kalmar

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer påverka många företag i grunden. Vi anordnar därför ett seminarium där Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för den nya lagen, klargör vad den nya lagen innebär. Lagen träder kraft i maj 2018 och det är hög tid att undersöka konsekvenserna för sitt företag om man inte redan gjort det.

Tid: 24 oktober kl 13.00 – 15.00.
Plats: Guldfågeln arena i Kalmar
Pris: Kostnadsfritt och fika ingår.
Anmäl dig här

Några av programpunkterna:
• Vad innebär dataskyddsförordningen, GDPR
• Grundläggande krav för personuppgiftsbehandling
• Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter
• Vad händer om man bryter mot förordningen?
• Checklista för förberedelsearbetet

Hjärtligt välkomna!
Aditor

Integritetsinställningscenter