Datacenter och molntjänster

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Anpassade serverlösningar på plats och i molnet

En modern IT-infrastruktur

Våra tekniker har erfoderliga certifieringar vilket borgar för en säker och anpassad leverans. Leveranser från vårt datacenter och Microsofts molntjänster vävs samman i den lokala IT-infrastrukturen. Även om er IT-miljö är i behov av tjänster från vårt datacenter ,Microsofts molntjänster eller lokala funktioner, tillhandahåller vi den design som gynnar er verksamhet bäst.

Office365 och Exchange

Vi har arbetat med Office365 sedan tjänsten lanserades och vår erfarenhet ger en effektiv uppstart och support. Önskar du få Exchange levererat så ditt data inte lämnar Sverige så erbjuder vi även en hostad lösning från vårt datacenter.

”Aditor skapar trygghet genom tillgänglighet,
snabb service och ett proaktivt arbetssätt.
Vi värdesätter att det finns en lokal aktör med
resurser för större verksamheter”

Eje Wictorson, Ekonomichef – CA-Fastigheter

VPS och hosting

Våra moderna datahallar erbjuder den serverkapacitet som önskas
oavsett om man önskar köpa som funktion eller äga egen utrustning
som placeras hos oss.

Online-backup

En bra backuptjänst lagrar automatiskt data utanför verksamhetens
lokaler på en fysisk plats leverantören har full kontroll på.
Data flyttas krypterat utan att verksamheten påverkas.

Office 365 länkar samman ditt företag med utökad kommunikation

Office 365 är en molnbaserad helhetslösning integrerad med appar för ökat samarbete och kommunikation till ett konkurrenskraftigt pris.

Samarbeta och kommunicera oavsett var någonstans du befinner dig oavsett enhet. Office365 fungerar både lokalt med installerade appar och som molnversion i webbläsaren. Dra nytta de nya funktionerna i Office 365 och bli mer produktiv och kommunikativ i er IT-lösning.

Fördelar Office 365

• Fungerar på alla enheter
• Molnbaserat (ingen lokal lagring)
• Integrerat med Officepaketets alla appar
• Officeprogrammen finns som lokal version, webbapp och mobilapp
• Automatiska uppdateringar till senaste versionerna
• Azure AD kontrollerar företagets inloggningar
• Kostnadseffektivt

Kontakta våra representanter

Kontakta gärna våra specialister för rådgivning och förslag, eller en förstudie kring hur er IT-miljö kan utvecklas till det bättre.

Försäljning och rådgivning

Kalmar: 0480-730 700 | Karlskrona: 0455-790 700

IT-samordning

Vår helpdesk finns tillhands för support för både användare och IT-infrastrukturen i sin helhet. Vi håller erforderlig dokumentation uppdaterad för att effektivt kunna supportera och underhålla IT-miljön.

Support och helpdesk

Kalmar: 0480-730 735 | Karlskrona: 0455-790 735
support@aditor.se

Integritetsinställningscenter