Hur gör ni för att hålla koll på företagets ekonomi?

Spenderar ni alldeles för mycket tid med pappersrapporter och Excel varje månad?

Lägg minimalt med tid på att förbereda er nyckeltal

Via en överskådlig dashboard med tydliga tabeller och grafer kan alla resultat och nyckeltal analyseras vidare i detalj, ända ner till enskilda transaktioner. 

På så sätt kan ni enkelt:  
  • se trender
  • göra jämförelser
  • upptäcka avvikelser
  • identifiera onödiga kostnader
  • hitta punkter med förbättringspotential.