Slide

Hur gör ni för att hålla koll på företagets ekonomi?

Spenderar ni alldeles för mycket tid med pappersrapporter och Excel varje månad?

Lägg minimalt med tid på att förbereda er nyckeltal

Via en överskådlig dashboard med tydliga tabeller och grafer kan alla resultat och nyckeltal analyseras vidare i detalj, ända ner till enskilda transaktioner. På så sätt kan ni enkelt:

  • se trender
  • göra jämförelser
  • upptäcka avvikelser
  • identifiera onödiga kostnader
  • hitta punkter med förbättringspotential.

Verksamhetskoll® är lika praktiskt vid dagliga mikrobeslut som avgörande affärsuppgörelser och projektuppföljningar.

Slide
VERKSAMHETSKOLL® STANDARD
SEK 990:-
Månadskostnad per företag exkl. moms
Komplett översikt över organisationens ekonomiska förehavanden
Alla grundläggande funktioner ni behöver för att utföra kompletta analyser och ta fram tillförlitliga beslutsstöd
Exportera diagram och tabeller för vidare presentation i Power Point, PDF eller Excel
Skapa bokmärken
Håll Teamsmöten direkt från utvalda vyer inne i Verksamhetskoll
10 användare
2 GB databasutrymme ingår
Följ upp 1 bolag
Slide
VERKSAMHETSKOLL® PREMIUM
Offert
Komplett översikt över organisationens ekonomiska förehavanden
Alla grundläggande funktioner ni behöver för att utföra kompletta analyser och ta fram tillförlitliga beslutsstöd
Exportera diagram och tabeller för vidare presentation i Power Point, PDF eller Excel
Skapa bokmärken
Håll Teamsmöten direkt från utvalda vyer inne i Verksamhetskoll
Obegränsat antal användare
2 GB databasutrymme ingår
Konsolidera obegränsat antal bolag
Skapa egna resultatuppställningar och kontogrupperingar
Budget & prognos
Skapa och följ upp obegränsat antal budgetar och prognoser
Hantera användare och delegera budgetarbetet ut i organisationen
5 budgetadministratörer ingår