Hålla koll på företagets ekonomi med kraftfulla beslutsstöd!

Spenderar ni alldeles för mycket tid med pappersrapporter och Excel varje månad? Ett kraftfullt beslutsstöd tillåter dig som användare att analysera data i realtid. Medan pappersrapporter är statiska och representerar en ögonblicksbild av informationen vid en viss tidpunkt och kan innehålla fel. Applikationen är skalbar och kan hantera stora mängder data från olika källor på kort tid.

Lägg minimalt med tid på att förbereda er nyckeltal

Ett beslutsstöd ger dig en överskådliga dashboards med tydliga tabeller och grafer där alla resultat och nyckeltal kan analyseras vidare i detalj, ända ner till enskilda transaktioner. 

På så sätt kan ni enkelt:  
  • se trender
  • göra jämförelser
  • upptäcka avvikelser
  • identifiera onödiga kostnader
  • hitta punkter med förbättringspotential.