Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator
AquaTeq effektiviserar konkurrensfaktorer med Business Intelligence

AquaTeq effektiviserar konkurrensfaktorer med Business Intelligence

AquaTeq Sweden AB är en internationell koncern som har sitt huvudkontor i Kalmar och filialer i Tyskland och USA. Verksamheten har mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och marknadsföring av marknadsledande VA-produkter inom spolning och slamsugning. Att kunna tillhandahålla snabba leveranser till beställare är en viktig konkurrensfaktor som man ständigt arbetar med för att förbättra. AquaTeq valde därför att investera i Aditor Verksamhetskoll (baserad på BI-plattformen QlikView) för att få en effektiv uppföljning av sina återförsäljare, försäljningstrender och geografisk spridning, för att bland annat kunna prognostisera lagerflödet på ett sätt som inte tidigare var möjligt.

– Applikationen ger oss snabba och exakta data när vi behöver dem och är ett verktyg som ger oss vägledning till rätt beslut, säger Anna Lantz, ägare och VD.

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?