Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator
Aditor levererar business intelligence till flygplatser

Aditor levererar business intelligence till flygplatser

En flygplats verksamhet är komplex. Förutom att slussa resenärer till rätt destination sköter man mark- och flygtrafiktjänster, hyr ut lokaler, hanterar reklamplatser, parkeringar m.m. För att få kontroll över hela verksamheten och dess data använder flera flygplatser i Sverige idag vår applikation Verksamhetskoll. Applikationen bygger på QlikView som visualiserar verksamhetens nyckeltal, tydliggör ekonomi- och försäljningsdata, förenklar rapportering och analys samt effektiviserar beslutsunderlag. Urval för trender och summeringar kan göras översiktligt eller i detalj och underlag för EU-rapportering har automatiserats.

Verksamhetskoll har funnits i flera år med versioner för en rad olika branscher, samt i standardversion för att antal olika affärssystem.
 
Bild ovan: Visa en tydlig dashboard med bland annat nyckeltal för kabinfaktor och förseningar.


Bild till vänster: Exempel på rapport. Bild till höger: Exempel på trender.

Integritetsinställningscenter