Aditor – home

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

.
.
.

Inspirerande möten
i främsta rummet

Aditor är regionens ledande leverantör av interaktiva lösningar för konferensrum, företagshotell, offentliga miljöer, butiker, receptioner mm. Vår erfarenhet och kunskap tillsammans ledande leverantörer skapar inspirerande mötesmiljöer.

sma-ikoner-bi2

smartboard1

nk-monitor1

Enklaste vägen till beslut
med dynamiska rapporter

Business Intelligence (BI) är ett är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och omvärld. Grovt kan området indelas i informationshantering respektive analys av processer. Vi har valt att kalla vårt standardiserade BI-verktyg för Verksamhetskoll.
.

sma-ikoner-bi1
sma-ikoner-bi2